Partnerstwo dla rozwoju V – przeczytaj relację i pobierz materiały!

W dniach od 20 do 29 kwietnia br., w Szczecinie, Warszawie i Katowicach odbyły się trzy szkolenia w ramach cyklu „Partnerstwo dla rozwoju V”, poświęconego działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wydarzeniu wzięli udział zainteresowani tworzeniem Grup Operacyjnych EPI: rolnicy, przedstawiciele biznesu, doradztwa oraz nauki. Na liczne pytania uczestników odpowiadali eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz brokerzy innowacji działający w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Szkolenia były ostatnią okazją do merytorycznego i praktycznego przygotowania wnioskodawców do ostatniego naboru wniosków dla Grup Operacyjnych planujących realizację innowacyjnych projektów w rolnictwie. Podczas szkoleń prowadzone były owocne dyskusje, analizy innowacji oraz konsultacje zakończone praktycznymi warsztatami poświęconymi prawidłowemu wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy. Spotkania we wszystkich trzech miastach cieszyły się dużym zainteresowaniem, w których łącznie uczestniczyło ponad 180 osób.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia:

Możliwości finansowania innowacji dla rolnictwa w ramach działania _Współpraca_ PROW 2014-2020

Rozporządzenie dot. działania Współpraca po zmianach

Przykładowy wzór umowy konsorcjum