ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej – sprawozdanie z realizacji projektu

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji przez Grupę Operacyjną EPI projektu pn. „ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej„. Projekt realizowany od 2 grudnia 2019 r. do 10 maja 2022 r. w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Głównym zadaniem projektu  było opracowanie rozwiązań polepszających proces hodowli trzody chlewnej. Jednym z opracowanych rozwiązań jest system analizujący temperaturę zwierząt mierzonych bezobsługowo i bezdotykowo w trybie ciągłym. Dodatkowym elementem, który był rozwijany podczas realizacji projektu wspiera poprawę dobrostanu zwierząt oraz pokazuje ogólną kondycję stada z wykorzystaniem kamer monitoringu i analizy wizyjnej ruchliwości. Zostało zainstalowane 21 systemów. ThermoEye monitorujących temperaturę w 4 gospodarstwach, które monitorowały łączenie około 500 zwierząt. Zostały zainstalowane 4 systemy wizyjne służące badaniom behawiorystyki zwierząt. W związku z połączeniem w/w komponentów w jedną całość, została opracowana wielopoziomowa metodologia detekcji anomali temperaturowych oraz behawioralnych. Dzięki temu podejściu istnieje możliwość rozszerzenia analizy symptomów chorobotwórczych na wielu płaszczyznach. W trakcie badań zostały wyekstrahowane modele zachowań zwierząt (np. agresja), które negatywnie wpływają na przyrost oraz dobrostan zwierząt. Została również opracowana koniunkcja zależności, która obrazuje korelację wzrostu temperatury ciała zwierząt od ich zachowania oraz warunków środowiskowych.

 

Głównymi korzyściami płynącymi dla adresata wyników operacji jest możliwość inteligentnego oraz zdalnego dozoru stada. Dzięki wykorzystaniu panelu ThermoEye, prowadzący stado może obserwować pojawiające się negatywne czynniki w dobrostanie zwierząt tj. wzrost temperatury oraz zmiany w ich zachowaniu. Dzięki temu rolnik może podjąć działania zapobiegające dalszej eskalacji ujemnych czynników zaburzających prawidłowy wzrost oraz dobrostan stada.

 

Źródła finansowania projektu: finansowanie operacji ze środków własnych konsorcjantów oraz w ramach EFFROW

Całkowity budżet projektu: 1 529 657,64 zł

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL712 Łódzki

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL418 Poznański, PL 415 Miasto Poznań, PL 713 Piotrkowski, PL 711 Miasto Łódź

Stron internetowa projektu: www.zdrowezwierzetaepi.pl