WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?

W ubiegłym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN obchodził jubileusz 50 lat swojej działalności, w ramach którego wyszedł z propozycją zorganizowania „Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN”. Każda z nich będzie poświęcona ważnej problematyce związanej z rozwojem naszego kraju, a szczególnie z rozwojem obszarów wiejskich i wyzwaniami stojącymi przed ich mieszkańcami. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.

 

Zachęcamy Państwa na trzecią debatę pt. „WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?” w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 11:00.

 

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią: Grzegorz Brodziak (GoodValley), Rafał Mładanowicz (Rada ds. Młodych Rolników przy KRIR), Dr Jerzy Plewa (TEAM EUROPE) oraz Prof. Walenty Poczta (UPP), stawiając diagnozę oraz formułując hipotezy i propozycje na temat potrzeb rozwojowych polskiego rolnictwa oraz instytucjonalnych mechanizmów ich realizacji w perspektywie 2030 roku.
Debatę poprowadzi Dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN).

 

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=IxE3ySwIWyM

 

Przedmiotem debaty będą wyzwania stojące przed polskim rolnictwem, wynikające z postępującej w kierunku środowiskowo-klimatycznym ewolucji WPR oraz związane z tym szanse i zagrożenia. W dyskusji podniesione zostaną problemy związane m. in. z pożądanymi kierunkami rozwoju polskiego rolnictwa, rolą polskiego systemu wiedzy i innowacyjności w rolnictwie w procesach wspierających zmiany struktur rolnych oraz koniecznością zintegrowania różnych polityk unijnych i krajowych, realizowanych na rzecz rozwoju rolnictwa.
Udział w debacie panelistów z różnych środowisk zapewnia, że podniesione kwestie zostaną rozważone z różnych punktów widzenia, a więc z uwzględnieniem uwarunkowań globalnych i strategii unijnych, krajowych badań naukowych, perspektyw funkcjonowania towarowych przedsiębiorstw rolnych oraz indywidualnych rolników.