Międzynarodowy Dzień Lasów – pobierz materiały EIP-AGRI

W dniu 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Unia Europejska ma blisko 182 miliony hektarów lasów, które pokrywają 43% jej powierzchni, a te obszary leśne są jednym z najważniejszych zasobów odnawialnych w Europie. Lasy UE są wyjątkowo zróżnicowane i charakteryzują się dużą różnorodnością typów, cech i struktur własnościowych. Przynoszą wiele korzyści społeczeństwu i gospodarce, będąc jednocześnie głównym źródłem bioróżnorodności. Ponadto są kluczowym źródłem poprawy jakości życia i tworzenia miejsc pracy.

 

Zachęcamy do zapoznania się materiałami udostępnionymi na stronie internetowej EIP-AGRI dotyczącymi leśnictwa:

  • raporty Grup Fokusowych pracujących nad kwestiami leśnictwa,
  • publikacje,
  • inspirujące pomysły, w tym artykuły na temat przykładów inicjatyw związanych z leśnictwem z sieci EIP-AGRI,
  • materiały informacyjne, raporty i prezentacje ze zrealizowanych wydarzeń skupiających się na temacie leśnictwa,
  • projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020 i sieci tematyczne,
  • Grupy Operacyjne  koncentrujące się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla leśnictwa.

 

Strona internetowa EIP-AGI dedykowana leśnictwu – otwórz