Innowacyjne rozwiązania w zakresie wody

Światowy Dzień Wody jest obchodzony co roku 22 marca, aby podkreślić znaczenie wody słodkiej. To międzynarodowe wydarzenie celebruje wodę i podnosi świadomość 2,2 miliarda ludzi żyjących bez dostępu do bezpiecznej wody. Chodzi o podjęcie działań w celu rozwiązania globalnego kryzysu wodnego.

W 2022 roku Światowy Dzień Wody skupia się na wodach gruntowych – „Uczynić niewidzialne widocznym”. Wody gruntowe są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. Wody gruntowe wspierają nie tylko dostawy wody pitnej, systemy sanitarne i przemysł, ale także nasze rolnictwo i ekosystemy. Rolnictwo jest w dużym stopniu uzależnione od wody, która wymaga stałych i bezpiecznych dostaw, aby zapewnić zdrowie i dobrostan upraw, zwierząt gospodarskich i wszystkich form życia w ekosystemie rolniczym. W miarę pogarszania się zmian klimatu wody gruntowe będą stawały się coraz bardziej krytyczne, dlatego musimy znaleźć sposoby na zrównoważone zarządzanie tym cennym zasobem. Szczególnie w obszarze innowacji potrzebujemy pilnych działań w odniesieniu do wód gruntowych.

 

EIP-AGRI wykonało wiele prac na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie wody w odniesieniu do rolnictwa i leśnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi materiałami informacyjnymi w tematyce wody, udostępnionymi na stronie EIP-AGRI: raporty Grup Fokusowych EIP-AGRI, publikacje, filmy, inspirujące pomysły z Sieci koncentrujące się na kwestii wody, misje UE, projekty realizowane przez wielopodmiotowe partnerstwa oraz materiały z tematycznych wydarzeń.

Otwórz stronę EIP-AGRI dedykowaną tematyce wody