Kobiety zmieniające polskie rolnictwo

Chyba nie ma lepszej okazji niż Międzynarodowy Dzień Kobiet, by powiedzieć, że kobiety działające w rolnictwie i produkcji żywności, to nie są wyjątki. Coraz więcej pań angażuje się zawodowo i osobiście w różne formy działalności na rzecz polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przedstawicielki płci pięknej z jednej strony są ostoją tradycji, a z drugiej – symbolem innowacji i nowoczesności. Działają z pasją i zaangażowaniem. Są aktywne, przedsiębiorcze, ale jednocześnie empatyczne – nie tylko w prowadzeniu biznesu. Są również wrażliwe na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Wszystkie te cechy i atrybuty sprawiają, że coraz więcej kobiet odnośni sukcesy na różnych poziomach i w różnych podmiotach zaangażowanych na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Począwszy od pełnienia funkcji wiceministrów rolnictwa i rozwoju wsi, dyrektorów i pracowników instytucji wspierających polskie rolnictwo, po rolniczki zajmujące się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, produkcją żywności, a kończąc na mieszkankach obszarów wiejskich działających na rzecz polskiej wsi.

Nie inaczej jest w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nie miniemy się z prawdą, jeśli powiemy, że większą część Zespołu stanowią właśnie kobiety. To one – codziennie, z ogromnym oddaniem, wytrwałością, a niejednokrotnie poświęcając swój czas prywatny, dokładają kolejne elementy, aby Sieć rozwijała się i realizowała swoje cele związane ze wspieraniem wdrażania innowacji do rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Kobiety zmieniające polskie rolnictwo„, która stanowi jedynie nieduży wycinek z aktywności kobiet działających w ramach Sieci SIR, w realizacji projektów z wielopodmiotowymi partnerstwami. Śmiało można stwierdzić, że podejmując takie wyzwania, kobiety wyznaczają nowe trendy i podnoszą znacząco jakość tego, co robią.

Przedstawione Państwu informacje, stanowią również swego rodzaju trybut dla kobiecej działalności, do których przeczytania, serdecznie zapraszamy!

Wszystkim KOBIETOM życzymy wyzwań, sukcesów oraz inspirujących działań!

 

Pobierz broszurę:

Kobiety zmieniajace polskie rolnictwo – Dzień Kobiet 2022

 

Spot filmowy, w którym udział wzięły kobiety działające na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich, przygotowany przez Panią red. Marię Sikorską – Partnerkę SIR i założycielkę Stowarzyszenia Liderki Innowacji