System nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma” – raport podsumowujący działania Grupy Operacyjnej EPI

W celu rozwoju branży drobiarskiej potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości. W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości, przy 42-dniowym chowie kurcząt rzeźnych z zachowaniem podwyższonego dobrostanu, przy zastosowaniu dodatku kopalin naturalnych do paszy oraz do ściółki. 

Konsorcjum „Bezpieczna Ferma” powstało w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2018 roku, a od 17 grudnia 2019 działa na podstawie umowy  zawartej w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskano dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum na realizację operacji „Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów”. 

Metodyka działań projektowych obejmowała następujące etapy:

  • zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych,
  • dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania,
  • opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości (wytwórczej: dobrostan, zdrowotność) i fizykochemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska).

Zakładanymi korzyściami realizacji projektu było przede wszystkim opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji „Bezpieczna Ferma”, tj. udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych, uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod produkcji oraz wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów poprzez przeprowadzenie innowacyjnej kampanii marketingowej dotyczącej „Bezpiecznej Fermy”.

 

W dniu 25 lutego br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Grupę. W trakcie spotkania omówiono i upowszechniono rezultaty projektu, wskazano korzyści dla producentów drobiu ze stosowania wypracowanych rozwiązań oraz wywołano zainteresowania wśród producentów drobiu zastosowaniem glinokrzemianów.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem podsumowującym działania realizowane przez Grupę Operacyjną EPI „Bezpieczna Ferma” – pobierz raport

 

Źródło: www.bezpiecznaferma.pl