Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie prowadzi Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, która służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. 

 

Celem działania sieci jest:

  • Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  • Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie opracował cykl filmów pn. „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”, który przedstawia wybrane możliwości realizacji w zagrodach edukacyjnych zróżnicowanych celów edukacyjnych wychowania i kształcenia zalecanych w dokumentach programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Filmy udostępnione są na kanale YouTube Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pod linkiem „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” – YouTube.

Na cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” składa się 16 odcinków, po jednym przykładzie z każdego województwa. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich filmowych inspiracji, a przede wszystkim zapraszamy do rzeczywistych wycieczek do zagród edukacyjnych.

 

Więcej informacji: www.zagrodaedukacyjna.pl