ARiMR zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Nowoczesna polska wieś”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, już po raz drugi organizuje konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”, który podobnie jak jego ubiegłoroczna edycja, zakłada przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. ARiMR zależy na zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn czy urządzeń, fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich.

Zachęcamy do uczestnictwa i  przesyłania zdjęć nowoczesnych budynków, w których prowadzona jest produkcja rolnicza – chlewni, obór czy kurników. Agencja jest również zainteresowana materiałami prezentującymi prace polowe, ilustrującymi życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi.

Zdjęcia można przesyłać do 30 września 2022 r.

W konkursie „Nowoczesna polska wieś” możne wziąć udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego przedsięwzięcia wykluczeni są pracownicy ARiMR (w tym także osoby pozostające z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz członkowie ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Szczegóły konkursu