Odbudowa relacji w krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie hiszpańskiej Grupy Operacyjnej EPI

Zachęcamy do zapoznania się projektem realizowanym przez hiszpańską Grupę Operacyjną EPI „Madrid-KmRegión”, która promuje krótkie łańcuchy dostaw jako szansę dla rolnictwa rodzinnego i społecznego w regionie Madrytu.  Projekt pn. „Krótkie kanały marketingowe mogą sprzyjać stabilności gospodarczej lokalnych producentów, umożliwić konsumentom dostęp do świeżej, zdrowej i niedrogiej żywności oraz ponownie połączyć rolników i konsumentów” rozpoczął się w 2018 r. realizowany był przez konsorcjum składające się z organizacji producentów, organizacji konsumenckich, rady lokalne, stowarzyszenia żywnościowe i ośrodek badawczy.

 

Ostatecznym celem było zaprojektowanie, wdrożenie i ocena strategii pilotażowych w celu (ponownego) budowania relacji między producentami rolno-spożywczymi a konsumentami poprzez krótkie kanały dostaw”. – Luis Velasco, rolnik i partner w projekcie.

 

W ramach swoich działań, Grupa Operacyjna postawiła sobie za cel zaprojektować, wdrożyć i ocenić szereg strategii pilotażowych:

Otwarte Farmy : Projekt miał na celu stworzenie przestrzeni, w których konsumenci i producenci mogliby się spotkać. Strategia ta obejmuje kampanie uświadamiające na targi, ale także tworzenie sieci gospodarstw, które można odwiedzać. Dziś, po faktycznym zakończeniu projektu Grupy Operacyjnej, w sieci jest 27 gospodarstw. Obejmują one różnorodne gospodarstwa ogrodnicze, rolno-leśne, mleczne i mięsne.

Na stronie internetowej projektu znajduje się mapa zaangażowanych gospodarstw, pokazująca konsumentom, kiedy mogą odwiedzić. Dostępne są filmy i informacje o każdym gospodarstwie, dostarczające konsumentom szczegółowych informacji. W ramach projektu organizowane są coroczne Dni Otwarte, podczas których gospodarstwa mogą prowadzić sprzedaż bezpośrednią w gospodarstwie lub organizować warsztaty przetwórstwa, wizyty, agroturystykę, edukację ekologiczną, a nawet degustacje produktów. Doświadczenia te istnieją w innych krajach i regionach, jednak według projektu w regionie wokół Madrytu jest to inicjatywa nowego typu.

Luis Velasco jest jednym z rolników: „Naprawdę doceniamy możliwość pokazania pracy naszego gospodarstwa, pokazania konsumentom, skąd pochodzi ich żywność i jak jest produkowana. Wizyty planujemy indywidualnie i robimy to tak, aby nie zakłócały naszej działalności rolniczej. Współpracujemy, aby koordynować wizyty w tym samym czasie, co inne pobliskie gospodarstwa, dzięki czemu ma on większy wpływ konsumenci mogą zobaczyć gamę produktów i technik rolniczych”.

Ta aktywność była jedną z najtrudniejszych w projekcie z powodu pandemii COVID. Jednocześnie jednak pokazało potencjalną wartość krótkich łańcuchów dostaw żywności” – José Luis Cruz.

 

Etykieta zrównoważonego rozwoju: Celem tej etykiety jest poinformowanie konsumenta o zrównoważonym rozwoju produktów rolnych. Gemma Trigueros – „Konsumenci są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem na środowisko i społeczeństwo. Zaczynamy widzieć etykiety śladu węglowego, na przykład we Francji”. Madrid-KmRegión opracował prototyp etykiety zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia różne parametry zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Gemma kontynuuje: „Prototypowanie spotkało się z bardzo dobrymi opiniami konsumentów i producentów. Zamieściliśmy ich rekomendacje. Obecnie głównym wyzwaniem jest dostosowanie kosztów obliczania etykiety, ponieważ etykieta ta nie powinna stanowić dodatkowego wysiłku dla drobnych rolników”.

 

Obserwatorium krótkiego kanału marketingowego: Jest to komitet mieszany, w którym członkowie Grupy Operacyjnej przyglądają się skutecznym strategiom marketingowym w lokalnych łańcuchach dostaw. Obserwatorium zebrało informacje o dobrych praktykach w innych regionach. Ponadto monitorował krótkie łańcuchy dostaw żywności w regionie Madrytu. Obecnie wyzwaniem jest kontynuacja prac tego Obserwatorium przez kilka następnych lat, aby doradzać decydentom i opracowywać polityki wspierające krótkie łańcuchy dostaw żywności.

 

Finansowanie: Madrid KmRegión i Triodos Foundation ogłosiły 3 zaproszenia w latach 2019-2021 skierowane do nowych lub istniejących projektów dotyczących krótkich łańcuchów dostaw żywności w regionie Madrytu, które chciały dalej rozwijać swoją działalność. W sumie złożono 43 projekty i wybrano 13 projektów. Ponad 1300 konsumentów wsparło wybrane projekty kwotą prawie 87 000 euro w ramach crowdfundingu.

 

Grupa Operacyjna Madrid-KmRegión potwierdziła duże zainteresowanie alternatywnymi kanałami dostaw i wykazała, że ​​jej strategie pilotażowe są ważnymi zasobami dla (od)budowy i wzmacniania relacji między rolnikami a konsumentami.

 

 

Informacje o projekcie :