Nagrody ekologiczne UE – wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji ekologicznej w UE?  Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś i wdrożyłeś lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, zgłoś się do udziału w konkursie o unijne nagrody ekologiczne, organizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, Copa-Cogeca i europejską grupę IFOAM.

 

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej [COM(2021) 141 final] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.
W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić  najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

 

Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos.

W konkursie o nagrody ekologiczne UE mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej i stosuje wyjątkowe podejście.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. kategoriach. Celem jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały doskonały, innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej. Możesz zapoznać się z kwestionariuszami, aby ubiegać się o nagrody UE w dziedzinie produkcji ekologicznej wyłącznie w celach informacyjnych. Linki do formularzy zgłoszeniowych online będą dostępne od dnia 25 marca 2022 r. do 8 czerwca za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępni formularze zgłoszeniowe w dniu 25 marca br., pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-actionplan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

A farmer holding a crate of potatoes and a farmer feeding chickens

Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)

Celem tej nagrody jest wyróżnienie rolnika (jednej kobiety i jednego mężczyzny). Za tę kategorię odpowiadają Copa-Cogeca i europejska grupa IFOAM.

 

Hilltop village in Italy

Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

Celem tej nagrody jest wyróżnienie regionu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

 

A city organic farm

Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

Celem tej nagrody jest wyróżnienie miasta. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

 

Farmers sitting in a field

Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

Celem tej nagrody jest wyróżnienie biookręgu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

 

Two bakers in their bakery

Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne

Celem tej nagrody jest wyróżnienie małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE zajmującego się przetwórstwem produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

Oganic food retailer

Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

Celem tej nagrody jest wyróżnienie sprzedawcy detalicznego z siedzibą w UE oferującego produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

Plated food in a restaurant

Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji funkcjonującej samodzielnie lub w ramach sektora hotelarskiego albo gastronomicznego, oferującej w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

 

 

Zgłoszenia można nadsyłać od 25 marca 2022 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli.

 

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i linki do formularzy zgłoszeniowych