Wsparcie finansowe w ramach projektu FAIRshare dla europejskich doradców rolniczych w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi

Projekt FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared) realizowany w ramach Horyzont 2020, został uruchomiony w listopadzie 2018 r . i jego głównym celem jest wspieranie wykorzystania narzędzi cyfrowych wśród doradców rolnych w całej Unii Europejskiej, wspomagających rozwój zrównoważonego rolnictwa.

Przewiduje się, że poprzez wspieranie doradców rolniczych w osiągnięciu wyższych umiejętności i kompetencji w korzystaniu z cyfrowych narzędzi i usług doradczych, będą oni najlepiej przygotowani do wspierania rolników w transformacji cyfrowej sektora, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę i pozycję w Systemie Innowacji w Rolnictwie i Wiedzy (AKIS).

 

Konsorcjum projektu prowadzi obecnie otwarty nabór na dofinansowanie wspierające doradców rolniczych i leśnych w praktycznym zaangażowaniu i wdrażaniu narzędzi cyfrowych poprzez opracowanie szeregu tzw. przypadków użytkowników (UC). UC  (User Cases) są określane jako wyzwanie, przed którym stoi grupa doradców, którzy planują wdrożyć lub dostosować istniejące, cyfrowe narzędzie lub usługę wykorzystywane w pracy doradczej, które pomoże pokonać to wyzwanie. UC powinny być kierowane przez grupę doradców rolniczych i stosować podejście wieloosobowe lub żywe laboratorium (living lab), aby wdrożyć UC, np. integrować doradców rolniczych, rolników itp. w celu praktycznego wdrożenia ich UC.

 

Wnioskodawcami mogą być jednostki doradztwa rolniczego, grupa doradców w ramach usługi doradczej lub grupa niezależnych doradców. Podczas gdy wiele UC zostało już utworzonych w ramach projektu FAIRshare, to konsorcjum projektowe zamierza  sfinansować kolejne 13 UC o wartości 30 000 euro każda. Zakłada się, że UC powinny działać do 6 miesięcy.

UC powinny być prowadzone przez doradców rolnych lub leśnych, a FAIRshare sfinansuje do 13 UC w 4 regionach Europy po 30 000 EUR każdy:

Lot 1 – West Europe – France, Ireland, UK, Spain, Portugal
Lot 2 – North Eastern Europe – Lithuania, Latvia, Finland, Denmark, Poland, Estonia, Norway, Sweden
Lot 3 – South Eastern Europe – Croatia, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Hungary, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Greece
Lot 4 – Central Europe – Germany, Italy, Switzerland, Belgium, Netherlands, Czech Republic, Slovakia, Austria

 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 14:00 (CET) w poniedziałek 14 marca 2022 r .

Więcej informacji na temat konkursu 

Złóż wniosek