Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizatorem Krajowych Dni Pola 2022

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Krajowe Dni Pola na terenie Oddziału MODR Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnieniu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

 

Krajowe Dni Pola służą przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy oraz odmian roślin, szerzeniu wiedzy, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

 

W dniach 7-9 czerwca 2022 roku, odbędą się konferencję tematyczne poprzedzające wydarzenie:

Dzień 1 – Grupy operacyjne (EPI-AGRI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa,

Dzień 2 – Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej,

Dzień 3 – Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

 

Wykorzystując możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie rolnictwa Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentuje w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), stoisko Instytutów Naukowo-Badawczych i uczelni wyższych we wspólnym namiocie, pod hasłem „Nauka polska a innowacje w rolnictwie”. Zorganizuje spotkania naukowców z rolnikami, studentami i uczniami a wnioski z dotychczasowych efektów współpracy nauki z praktyką, posłużą do wspólnych dyskusji na planami wspólnych działań. Zaprezentowane zostaną również najnowsze i innowacyjne osiągnięcia naukowe, projekty zrealizowane na potrzeby rolnictwa oraz dowiemy się o planach na przyszłość.

 

Na Polu Doświadczalnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11, uczestnicy zobaczą rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów. Wsparciem dla rolników będzie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany przez specjalistów z Działu Technologii Produkcji Rolniczej MODR. Przewodnik informuje o zastosowanych zabiegach agrotechnicznych, podaje charakterystykę uprawianych odmian roślin rolniczych i dostarcza informacji do wykorzystania w praktyce rolniczej. Informacje zawarte w publikacji sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Więcej informacji