Biogospodarka o obiegu zamkniętym – materiały informacyjne EIP-AGRI

„Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., aby zachować nasze środowisko naturalne i wzmocnić naszą konkurencyjność gospodarczą, potrzebna jest w pełni gospodarka o obiegu zamkniętym” – wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

 

Przyjęty przez Komisję Europejską, w dniu 11 marca 2020 r. Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym  jest jednym z głównych elementów flagowego Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach tego planu działania znajduje się osobna sekcja poświęcona „Żywności, wodzie i elementom odżywczym”, która „zajmuje się całym łańcuchem wartości żywności, aby zapewnić zrównoważony rozwój sektora – wzmacniając wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności”. 

 

Sieć EIP-AGRI aktywnie wspiera rolników, promując możliwości oparte na obiegu zamkniętym, dostosowane do ich potrzeb oraz dzieląc się innowacyjnymi technologiami i praktykami. Wszystkie te działania zgromadziły ekspertów z całej Europy reprezentujących różne zawody, od rolników, naukowców, przedsiębiorców, po władze regionalne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi poświęconymi tematowi biogospodarki o obiegu zamkniętym, udostępnionymi na stronie EIP-AGRI pod linkiem:

EIP-AGRI and the circular bioeconomy | EIP-AGRI (europa.eu)

 

Na stronie EIP-AGRI znajdą Państwo szereg różnorodnych materiałów w tematyce biogospodarki o obiegu zamkniętym:

  • Raporty i zestawienia z prac Grup Fokusowych EIP-AGRI skupiających się nad kwestiami związanymi z biogospodarką o obiegu zamkniętym.
  • Prezentacje i raport z przeprowadzonych warsztatów i seminariów dotyczących biogospodarki o obiegu zamkniętym
  • Oprócz raportów Grup Fokusowych, Punkt kontaktowy EIP-AGRI wydał również publikacje, które są istotne dla biogospodarki o obiegu zamkniętym
  • Filmy przedstawiające przykłady inicjatyw związanych z biogospodarką o obiegu zamkniętym z sieci EIP-AGRI
  • Artykuły na temat przykładów inicjatyw związanych z biogospodarką o obiegu zamkniętym z sieci EIP-AGRi
  • Projekty EIP-AGRI  obejmujące kwestie biogospodarki: grupy operacyjne, projekty wielopodmiotowe w ramach programu „Horyzont 2020” polecane sieci tematyczne programu „Horyzont 2020″.