Radykalne uproszczenia dla rolników – zgłoś propozycję zmian!

W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje obecnie projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

MRiRW chce, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

W związku z powyższym, zachęcamy do pomocy w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety.

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

 

Źródło: MRiRW