Elektroniczne wnioski w ramach działań leśnych PROW 2014-2020

Rolnicy i właściciele lasów będą mogli elektronicznie składać wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia w ramach poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Taki sposób składania wniosków umożliwi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostało ogłoszone 24 stycznia 2022 r.

W 2022 roku nabór wniosków w ramach poddziałania 8.5 planowany jest na maj/czerwiec, natomiast w ramach poddziałania 8.1 w terminie 1 czerwca – 31 lipca.