Adaptacja do zmian klimatu i gleby dla Europy – zostań ekspertem do doradztwa w misjach UE!

Komisja Europejska poszukuje ekspertów do doradztwa w 5 misjach UE. Eksperci dołączą do rady, aby doradzać w zakresie realizacji następujących misji UE:

  • Adaptation to Climate Change
  • Cancer
  • Restore our Ocean and Waters
  • Climate-Neutral and Smart Cities
  • Soil Deal for Europe

Dla sieci Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim  szczególnie interesujące mogą być następujące misje: „Adaptacja do zmian klimatu” oraz misja UE „Porozumienie w sprawie gleby dla Europy”.

 

Każda Rada Misji będzie składać się z maksymalnie 15 niezależnych osób. Tworząc Rady Misyjne, Komisja dąży do stworzenia zrównoważonych zespołów o zróżnicowanych profilach. Powinny one obejmować kilka dziedzin, takich jak biznes, administracja publiczna, nauka, kultura, zaangażowanie obywateli i organizacje społeczne  z całej Europy i spoza niej.

 

Jeśli posiadać doskonałą wiedzę fachową w służbie władzom publicznym i obywatelom, doświadczenie w łączeniu finansowania publicznego i/lub prywatnego, zdolność do strategicznego myślenia analitycznego, głębokie zaangażowanie w sukces Misji możesz być osobą, której szuka KE!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 lutego 2022, godzina 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

Więcej informacji