Szacowanie szkód tzw. łowieckich w uprawach kukurydzy porażonej patogenami

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym problematyki szacowania szkód tzw. łowieckich w uprawach kukurydzy porażonej patogenami, gdzie dość często mamy do czynienia z szeregiem nieporozumień ze strony myśliwych jak również rolników.

Artykuł pn. „Stan i jakość uprawy kukurydzy porażonej głownią guzowatą oraz fuzarioza a podejście do szacowania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta” został opracowany przez dr hab. Mariana Flis, profesora uczelni, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Pobierz artykuł