Zmiana rozporządzenia o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskie w dniu 20 grudnia 2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2355). Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu.

W większości wprowadzone zmiany dotyczą konkursu dla partnerów KSOW.

Pobierz nowelizację rozporządzenia KSOW