Nowe tematy konkursowe w pięciu misjach Horyzont Europa ogłoszone

Komisja Europejska opublikowała uaktualniony Program Pracy Misje 2021-2022 zawierający nową tematykę konkursową na rok 2021. Część konkursów została oficjalnie otwarta 22 grudnia 2021, część ruszy 11 stycznia 2022 (w zależności od misji) z terminami składania wniosków do kwietnia 2022.

Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi świat. W obszarach misji ukierunkowanych na wyzwania:

  • Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  • Rak (Cancer)
  • Inteligentne i  neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  • Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  • Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food)

Szczegółowe informacje o nowych tematach konkursowych Misji znajdą Państwo na portalu Funding & tender opportunities. Oprócz listy otwartych tematów konkursowych można także wykorzystać jego możliwości  do znalezienia partnerów do projektów (find partners for your project).

W czwartek 13 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 14:15, podczas dnia informacyjnego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE pn.  Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – oferta konkursowa misji w HE dowiedzą się Państwo jak można wziąć udział w misjach i czego dokładnie dotyczą.

Zapraszamy do zapisów na dzień informacyjny! Rejestracja jest już otwarta:

Rejestracja

Komisja Europejska ogłosiła już termin 18 i 19 stycznia 2022 roku dla dni informacyjnych dotyczących Misji  EU Missions info days | European Commission

 

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE