Zrównoważone systemy żywności. Poradnik dla Innowatorów!

Zrównoważone systemy żywności mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia przyszłym pokoleniom bezpiecznej żywności i zdrowego odżywiania. Aby przejść w kierunku zrównoważonego rozwoju, wiele działań związanych z systemem żywności musi zostać zrekonstruowanych, a niezliczone podmioty na całym świecie zaczynają działać lokalnie. Podczas gdy niektóre zmiany są łatwiejsze niż inne, umiejętność poruszania się po nich w celu promowania zrównoważonych praktyk konsumpcyjnych i produkcyjnych wymaga złożonych umiejętności.

Podręcznik FAO „Enabling sustainable food systems. Innovators’ handbook” został napisany dla tzw. „innowatorów zrównoważonych systemów żywności” przez grupę innowatorów z Azji, Afryki, obu Ameryk i Europy, którzy prowadzą inicjatywy mające na celu uprawę, dzielenie się, sprzedaż i konsumpcję bardziej zrównoważonej żywności w ich lokalnych środowiskach. Obejmuje doświadczenia, które zmieniają struktury organizacyjne lokalnych systemów żywności, aby uczynić je bardziej zrównoważonymi. Podręcznik jest zorganizowany jako opowieść „wybierz własną przygodę”, w której każdy czytelnik – indywidualnie lub w grupie z pomocą, może opracować własną spersonalizowaną podróż do nauki i działania zgodnie ze swoimi priorytetami.

Tematy zawarte w tym podręczniku są podzielone na cztery kategorie innowacji:

  • zaangażowanie konsumentów,
  • produkcja zrównoważona,
  • wprowadzanie produktów na rynek
  • organizacja.

Poradnik dostępny jest w 3 wersjach językowych: angielski, francuski i hiszpański.

Pobierz poradnik w wersji anglojęzycznej

 

 

Źródło:  FAO ( Food and Agriculture Organizattion of the United Nations)