Działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich

Działania w dziedzinie klimatu, zwłaszcza łagodzenie zmiany klimatu, mogą zapewnić sektorowi pierwotnemu, społecznościom wiejskim i przedsiębiorstwom możliwości, dzięki którym staną się
one bardziej zrównoważone, odporne i konkurencyjne. Te zainteresowane strony zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich mogą wnieść istotny wkład w realizację Europejskiego Zielonego Ładu, tj. planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki.

Zachęcamy do lektury 30-stego wydania Przeglądu Obszarów Wiejskich UE, w którym przeanalizowano, w jaki sposób obszary wiejskie znacząco przyczyniają się do realizacji działań w dziedzinie klimatu dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w synergii z innymi programami i instrumentami europejskim.

W biuletynie szczegółowo opisano następujące zagadnienia:

  1. Dlaczego sektory powiązane z użytkowaniem gruntów mają podstawowe znaczenie dla działań w dziedzinie klimatu?
  2. Rolnictwo i leśnictwo przyjazne klimatowi
  3. Ożywienie gospodarek wiejskich i ich społeczności poprzez transformację energetyczną, którą kierują mieszkańcy
  4. Budowanie zaufania łańcucha wartości na obszarach wiejskich
  5. Wynagradzanie działań w dziedzinie klimatu w rolnictwie
  6. Cele klimatyczne WPR i inne cele środowiskowe

Pobierz biuletyn