Najnowsza lista grantów i stypendiów dla naukowców

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki , które jest już dostępne na stronie EURAXESS Polska. Tradycyjnie oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata oraz dotyczą programów wyjazdowych jak i przyjazdowych do Polski.

 

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE