Konferencja pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 26-27 października 2021 r. w Warszawie organizuje konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”, na którą serdecznie zapraszamy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, tzn. istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego dwudniowego (ograniczona liczba osób) oraz uczestnictwa on-line obejmującego tylko pierwszy dzień konferencji.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 20 października 2021r. pod adresem:
– dla formy stacjonarnej: https://cdrradom.clickmeeting.com/racjonalne-gospodarowanie-zasobami-naturalnymi-w-rolnictwie-ii-udzial-stacjonanrny/register
– dla formy zdalnej: https://cdrradom.clickmeeting.com/racjonalne-gospodarowanie-zasobami-naturalnymi-w-rolnictwie-ii-udzial-zdalny/register

Ze względu na ograniczoną ilość osób o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby odpowiedzialne merytorycznie:
Katarzyna Cieślakowska: k.cieslakowska@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 36

Do pobrania:

Program konferencji