Zostań Producentem Bydła Mięsnego roku 2021 – weź udział w konkursie!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Producent Bydła Mięsnego roku 2021”, organizowanego przez  Partnera Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Współorganizatorem konkursu jest  Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło’’ – wydawnictwa APRA Sp. z o.o.. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

 

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2021 w następujących kategoriach (formularze otwierają się po kliknięciu w wybraną kategorię tematyczną):

Hodowca
Producent opasów
Producent odsadków

 

Informacje dodatkowe:

REGULAMIN konkursu

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs kierowany jest do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące osoby prawne.
 3. Kandydatów do Konkursu zgłaszają Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związki Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz inne organizacje i grupy zrzeszające hodowców i producentów bydła mięsnego. 
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Do udziału w konkursie można zgłosić kandydatów w 3 kategoriach: 
 • hodowca,
 • producent odsadków,
 • producent opasów.
 1. Każdy kandydat może być zgłoszony w dwóch z trzech kategorii opisanych w § 5 pkt.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną dostępnego na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – pzpbm.pl 
 3. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 22 października 2021 .
 4. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po terminie określonym w § 5 pkt. 8, nie będą mogły brać udziału w konkursie.