Dowiedz się na czym polega koncepcja Smart Villages i poznaj przykłady z Polski! Pobierz publikację!

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. ” Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski„, autorstwa dr. hab. Sławomira Kalinowskiego, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, mgr. Łukasza Komorowskiego i dr Anny Rosy, która jest  efektem półtorarocznych badań pogłębionych w 10 gminach w Polsce oraz konkursu „Moja smart wieś”.

Dokument wydany w 2021 r. w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, skierowany jest zarówno do mieszkańców wsi, samorządów, naukowców, jak i innych zainteresowanych tą tematyką osób i instytucji.

 

W publikacji szczegółowo omówiono  następujące zagadnienia:

1. Smart villages – od idei do instrumentu rozwoju wsi
Idea smart villages – zarys teoretyczny
Przesłanki wdrażania koncepcji smart villages
Wdrażanie koncepcji w polityce Unii Europejskiej
Wyzwania smart villages dla poprawy jakości życia
Smart city a smart villages

2. Pogłębione badanie smart villages w Polsce – koncepcja badań terenowych
Organizacja i metodologia badania terenowego
Dobór gmin do badania
Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych
Scenariusz IDI – inicjator przedsięwzięcia
Scenariusz IDI – beneficjent przedsięwzięcia
Scenariusz IDI – władze lokalne
Charakterystyka gmin oraz badanych inicjatyw
Gminy: Dragacz, Jarocin, Magnuszew,  Michałowo, Morawica, Olsztynek, Ryczywół, Rzeczenica, Staszów, Szubin

3. Pogłębione badania jakościowe smart villages – kontekstowość inicjatyw i ich wzajemne przenikanie się
Rozwiązania smart w zakresie infrastruktury i technologii
Definiowanie smart villages w kontekście infrastrukturalnym/technologicznym
Przesłanki zrealizowanych inicjatyw
Przebieg realizacji inicjatyw
Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość
Kluczowe zasoby
Rozwiązania smart w zakresie społecznym
Definiowanie smart villages w kontekście społecznym
Przesłanki zrealizowanych inicjatyw
Przebieg realizacji inicjatyw
Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość
Rozwiązania smart w zakresach środowiskowym i rolnym
Definiowanie smart villages w kontekście środowiskowym i rolnym
Przesłanki zrealizowanych inicjatyw
Przebieg realizacji inicjatyw
Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość
Kluczowe zasoby

4. Pogłębione badania jakościowe – smart villages z perspektywy inicjatorów, beneficjentów rozwiązań i władz lokalnych 105
Inicjatorzy
Rozumienie pojęcia smart villages
Przesłanki podjęcia inicjatywy
Włączanie społeczności lokalnej i współpraca
Wpływ inicjatywy na otoczenie, w tym na jakość życia i trwałość rozwiązania
Przeszkody w realizacji inicjatywy
Pomysły na wsparcie liderów lokalnych
Beneficjenci
Rozumienie pojęcia smart villages
Wpływ inicjatywy na życie mieszkańców i gospodarkę
Włączenie w realizację inicjatywy
W jaki sposób samorządy i rządy powinny wspierać tego typu inicjatywy?
Władze lokalne
Rozumienie pojęcia smart villages
Udział samorządu gminnego w realizacji inicjatywy
Wpływ inicjatywy na otoczenie, w tym na jakość życia oraz budżet lokalny
Stymulowanie aktywności lokalnej, wsparcie liderów

5. Zamiast podsumowania
Dlaczego warto kreować smart rozwiązania? – wyzwania dla rozwoju wsi dla przyszłości
Rekomendacje dla rozwoju koncepcji smart villages w Polsce
Rekomendacje dla polityk wiejskich
Rekomendacje dla społeczeństwa i samorządu
Rekomendacje dla nauki i badań

 

Pobierz publikację:

2021_Koncepcja_smart_villages