Jakie są nowe technologie w rolnictwie w Polsce? Przeczytaj raport!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Agri Tech opracowywanym przez Startup Poland we współpracy z firmą Microsoft, który jest pierwszym w Polsce dokumentem kompleksowo opisującym zastosowanie nowych technologii w rolnictwie w Polsce.

W raporcie pn. „Technologie w rolnictwie 2021” przedstawiono najciekawsze przykłady innowacyjnych technologii rolniczych. Prezentowane są polskie startupy, które realizują misję cyfryzacji rolnictwa. Wskazane są kluczowe bariery instytucjonalne, regulacyjne i finansowe, które uniemożliwiają lub spowalniają wdrażanie innowacji. W raporcie przedstawione są również propozycje, jak je przełamać.

Celem raportu  jest zwiększenie świadomości kluczowych interesariuszy na temat wyzwań współczesnego rolnictwa, a tym samym wzrost stopnia wykorzystania zaawansowanych technologii w tym sektorze. Pokazane są technologie, które mogą podnieść konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej, oraz sprawdzona została dostępność instrumentów, które umożliwiłyby sfinansowanie ich wdrożenia.

Microsoft znany jest jako globalny dostawca technologii IT. Od wielu lat inwestuje także w rozwiązania dla rolnictwa, mając świadomość, jak ważne jest podnoszenia jego innowacyjności na całym świecie. Współpraca z Fundacją Startup Poland umożliwiła stworzenie unikatowego dokumentu, który diagnozuje potrzeby cyfrowej transformacji polskiej produkcji rolnej oraz prezentuje narzędzia, które umożliwią i ułatwią urzeczywistnienie wizji innowacyjnego, zrównoważonego rolnictwa również w Polsce.

 

Pobierz raport:

Raport – Nowoczesne technologie w rolnictwie-2021