Jesienny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

Już w październiku odbędzie się  jesienna edycja wydarzenia „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro, przy czym projekty – co do zasady – będą realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów. Na tę część programu Horyzont Europa jest przeznaczona ponad połowa łącznego budżetu, czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

 

Zagadnienia konkursowe zostały zgrupowane w sześciu klastrach (obszarach tematycznych).

 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów, jak również zasad składania wniosków – zarówno tych formalnych, jak i rad praktycznych. Podzielą się nimi doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów.

 

Cykl spotkań odbędzie się w formule online w dniach 18 – 22 października 2021 r.

Start codziennie o godzinie 10:00.

Poniedziałek ,18 października 2021 Klaster 1 – Zdrowie [Rejestracja]
Wtorek, 19 października 2021
Środa, 20 października 2021 Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko [Rejestracja]
Czwartek, 21 października 2021 Klaster 5 – Klimat, energia, mobilność [Rejestracja]
Piątek, 22 października 2021 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna [Rejestracja]

 

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych