Lista rankingowa projektów wybranych do finansowania w ramach działania „Współpraca” – Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 29 marca – 12 maja 2021 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w  § 12 po ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

W przypadku operacji, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, uprawnienia do umieszczenia na liście operacji uzyskują operacje, którym przyznano nie mniej niż 13 punktów.

 

 

Materiały do pobrania:

Lista_operacji_M16_2021

 

Źródło: ARiMR