Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenia wyjazdowe nt.: Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych”, organizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Szkolenia realizowane będą w dwóch terminach:

I termin 21-22.09.2021r. 
II termin 28-29.09.2021r.

Miejsce szkolenia: Motel 2000, ul. Kościańska, Stęszew, województwo wielkopolskie. 

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem szkolenia/operacji jest współpraca podmiotów doradczych, rolników nowatorów i środowiska naukowego na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania TUZ, jako wartościowej paszy w żywieniu bydła oraz gospodarowania w zakresie zabiegów agrotechnicznych, zbioru i konserwacji pasz na trwałych użytkach zielonych.

Operacja ma również ułatwić kontakty i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli doradztwa rolniczego, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich – osób zainteresowanych tematyką gospodarowania na użytkach zielonych i przygotowywaniem z nich pasz dla bydła.

 

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Koszty noclegu, wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja, serwisy kawowe) oraz dydaktyki pokrywane są z budżetu operacji.

Nabór na szkolenia trwać będzie do 16.09.2021 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: m.gorecka@cdr.gov.pl w formie zdjęcia lub skanu.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

Osoby do kontaktu

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W załączeniu:

Karta zgłoszenia SIR

Harmonogram

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie