Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – weź udział w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dotyczą długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Konsultacje będą trwały do 14 września 2021 r.

Jak wziąć udział?

  1. Zapoznaj się z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu „Regionów Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.” COM(2021)345. – pliki do pobrania poniżej.
  2. Prześlij swoje uwagi lub opinię na adres e-mail: strategia@minrol.gov.pl.

Prace nad stanowiskiem Rządu RP ws. Komunikatu KE

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. COM(2021)345.

12 lipca 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało informacje o komunikacie m.in. na swoich stronach internetowych https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dlugoterminowa-wizja-dla-obszarow-wiejskich-w-ue .

Od tego czasu trwały też przygotowania i uzgodnienia dotyczące opracowania stanowiska Rządu do ww. Komunikatu. Jest to tym bardziej ważne, że w komunikacie pada zapowiedź prac KE nad Paktem na rzecz obszarów wiejskich i Planem działania UE na rzecz obszarów wiejskich, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE do 2040 r.

Dlatego zapraszamy do włączenia się w trwające prace poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 14 września 2021 r.

 

Materiały do pobrania:

Komunikat_KE_wizja_obszarów_wiejskich

Wizja_Aneks

 

Źródło: MRiRW