Dołącz do BioTech 2.0!

Zapraszamy do udziału w konferencji i warsztatach BioTech 2.0, które odbędą się w dniach 10-12 września 2021.

BioTech 2.0. to spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości,  w tematyce nowoczesnych procesów produkcji stosowanych we współczesnym rolnictwie. Nowinki technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa. To wydarzenie o zasięgu krajowym, w którym udział wezmą specjaliści branży rolniczej z kraju i zagranicy, branżowi stratedzy o międzynarodowym autorytecie, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz uczestnicy projektu „Smart Rular 21” z pięciu krajów UE.

Wraz ze współorganizatorami – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury, miasto Olsztynek, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie stawia sobie za cel popularyzację oraz systematyzowanie wiedzy z zakresu najnowszych technologii sektora rolniczego i produktów wysokiej jakości.

Tegoroczny event posiada wyjątkową formułę warsztatową, dzięki której podczas realizacji dwóch bloków tematycznych, zaprezentowane zostaną rolnikom innowacyjne rozwiązania w efektywny i atrakcyjny sposób.

  • Dzień 1 – (10.09.2021) – From farm to fork / Z pola na stół – organizacja krótkiego łańcucha dostaw w małym i średnim gospodarstwie ekologicznym
  • Dzień 2 – (11.09.2021) – Regenerative Agriculture in the Making / Systemy rolnictwa regeneratywnego

* Warsztaty są bezpłatne, obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Miejsce: RSP Ostoja Natury Tomaszyn, Olsztynek, rejestracja: u.anculewicz@w-modr.pl
** Karta zgłoszenia na warsztaty do pobrania poniżej

Podczas konferencji, która odbędzie się 12.09.2021 r. w Olsztynku, ul. Kościuszki 6D – poruszone zostaną trzy aspekty tematyczne:

  • Przyszłość rolnictwa,
  • Rolnictwo regeneratywne,
  • Wsparcie innowacji w Polsce i EU

Prelegenci konferencji Bio Tech 2.0 to praktycy, specjaliści, naukowcy i innowatorzy z Polski i Europy, a wśród nich:
prof. dr agr. Knut Schmidtke; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
prof. dr hab. Ewa Solarska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Jacek Bartosiak; Strategy&Future
dr Ruta Śpiewak; IRWIN PAN
dr inż. Przemysław Brzyski; Politechnika Lubelska
dr hab. inż. prof. UWM Arkadiusz Stępień; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Aleksander Bomberski; krajowy broker innowacji, Zespół Innowacji w Rolnictwie, EUFRAS Centrum Doradztwa Rolniczego Radom
Edina Ocsko – Dyrektor Grupy E40, koordynator programu SmartRural21
Sławomir Gacka; Prezes Zarządu ProBiotics Polska
Tomasz Jakiel; gospodarstwo Lubuskie Angusowo
Piotr Ostaszewski; Prezes Zarządu RSP Ostoja Natury

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wydarzenie współfinansowane ze środków europejskich: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR

Wydarzenie wspierają: Kubota, ALDO, ProBiotics Polska

Patroni Medialni: Gazeta Olsztyńska, Meloradio, Radio Olsztyn

Opieka Medialna: TVP3 Olsztyn

 

           

Źródło: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie