Innowacyjna wieś – konkurs dla rolników i przedsiębiorców

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. „Innowacyjna wieś”, organizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być producenci rolni wpisani do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy są właścicielami i/lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych, także domownicy tych gospodarstw. Do konkursu mogą zgłaszać się również indywidualni przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.

Konkurs trwa od 19 lipca do 30 września 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2021 roku.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 6 000,00 zł, netto,
  • II nagroda – 5 000,00 zł netto,
  • III nagroda – 3 000,00 zł netto,

a dla trzech wyróżnionych po 2 000,00 zł netto dla każdego wyróżnienia.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

  1. Zapoznać się w regulaminem.
  2. Wypełnić kartę zgłoszeniową.
  3. Przesłać ją wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, tel. 618630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl.

 

Do pobrania:

 

Źródło: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu