Platforma sygnalizacji agrofagów

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach prowadzi portal internetowy „Platforma sygnalizacji agrofagów” (www.agrofagi.com.pl), który jest istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań związanych z przestrzeganiem wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych.

Funkcją Platformy jest możliwość publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, który jest prowadzony w około 350 punktach na terenie kraju. Uprawy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, burak cukrowy i bobowate grubonasienne.

Narzędzie umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom administracji państwowej, doradczym, naukowym, jak również firmom i organizacjom branżowym oraz rolnikom szeroką i spójnąw współpracę w obszarze ochrony roślin.

Informacje dostępne na platformie:

 • wyniki sygnalizacji agrofagów;
 • poradniki monitorowania i sygnalizacji agrofagów;
 • funkcjonalność systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin;
 • metodyki integrowanej ochrony roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych;
 • metodyki integrowanej produkcji;
 • programy i zalecenia ochrony roślin, w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego;
 • informacje dotyczące łącznego stosowania agrochemikaliów;
 • wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet;
 • technika ochrony roślin;
 • zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin;
 • kalkulator opłacalności stosowania środków ochrony roślin;
 • wykaz programów integrowanej upraw.