Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 – bobowate, soja, wiechlinowate

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych pn. „Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 – bobowate, soja, wiechlinowate„.

Prezentowana Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 obejmuje wszystkie ważne gospodarczo gatunki bobowatych grubonasiennych (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny i żółty) oraz zaliczaną najczęściej do roślin oleistych soję, dla których prowadzone są systematyczne badania w ramach porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO). Dla bobowatych grubonasiennych o małym znaczeniu gospodarczym oraz pozostałych gatunków roślin pastewnych (bobowate drobnonasienne, wiechlinowate – trawy, inne pastewne) badania w ramach PDO podejmowane są okresowo i publikowane w Liście po zakończeniu cyklu badań. W obecnej edycji Listy, spośród gatunków roślin pastewnych wieloletnich opublikowano wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z życicą mieszańcową oraz zamieszczono charakterystyki nowych odmian tych gatunków, w których w roku 2021 były rejestracje wraz z ogólną informacją o nich

Pobierz publikację