Zostań Partnerem NCBR i rozwijaj polskie innowacje!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poszukuje partnerów, którzy chcą  wspólnie wspierać projekty B+R przedsiębiorców i naukowców. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości współpracy z NCBR w ramach realizacji Wspólnych Przedsięwzięć.

Celem spotkania jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów z formułą współpracy, jaką są tzw. Wspólne Przedsięwzięcia oraz konsultacja propozycji usprawnień tego instrumentu.

Wspólne Przedsięwzięcie jest instrumentem skierowanym do podmiotów posiadających strategiczną agendę badawczą, zdolność implementacji wyników projektów B+R oraz gotowych na prowadzenie portfela projektów innowacyjnych wspólnie z NCBR przy znacznym zaangażowaniu własnych środków finansowych.

Instrument zakłada realizację konkursów i w dalszej kolejności portfela projektów B+R w oparciu agendę badawczą Partnera, który nie jest beneficjentem (wykonawcą), a współfinansującym projekty w ramach przedsięwzięcia razem z NCBR. Minimalny wkład Partnera to 50% budżetu przedsięwzięcia i min. 50 mln PLN.

Agenda spotkania:

  • powitanie i informacje ogólne,
  • prezentacja merytoryczna założeń instrumentu,
  • pytania i odpowiedzi.

W spotkaniu można wziąć udział w terminach: 29 lipca lub 11 sierpnia w godz. 10.00-13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie nie będzie nagrywane.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić szczegóły dotyczące spotkania