Robot Hugo czyli innowacyjna technologia do biostymulacji roślin

W ramach programu „Inkubator innowacyjności 2.0.” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie opracowany został prototyp do powschodowej biostymulacji roślin – robot Hugo. Innowacja diagnozuje stan roślin dzięki analizie obrazu uzyskanej z sensorów zainstalowanych na platformie jezdnej. Dzięki temu wychwytuje pierwsze symptomy uszkodzenia roślin przez patogeny chorobotwórcze oraz wspomaga je poprzez stymulację diodami laserowymi. Zaproponowana technologia łączy różne metody biostymulacji, które w sposób sprzężony efektywnie pobudzają rośliny do wzrostu. Technologia jest dedykowana dla roślin młodocianych, uprawianych w niekorzystnych warunkach siedliska.

 

Biostymulacja przyczynia się do skracania okresu wegetacji roślin, co ma istotne znaczenie w przypadku odmian roślin charakteryzujących się późnym okresem dojrzewania.Aby uzyskać pozytywny wpływ stymulacji wykorzystywany jest autorski algorytm. pojazd jest sterowany zdalnie, posiada budowę modułową. Wyposażony jest w inteligentny mechanizam jezdny, oświetleniowy, system do biostymulacji roślin i system sterowania. Urządzenie może znaleźć zastosowanie w różnych uprawach polowych, w tym w warzywnictwie i uprawie ziół. z uwagi na duże możłiwości modyfikacji  zakresie podzespołów może mieć szerokie zastosowanie w rolnictwie.

 

Produkt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

Źródło: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie