Geoportal ARiMR – nowy serwis z danymi przestrzennymi dla instytucji okołorolniczych, sektora naukowo-badawczego czy organów KE

Geoportal ARiMR zapewnia dostęp do rejestrów danych przestrzennych prowadzonych i udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Świeżo wprowadzone rozwiązanie umożliwia korzystanie z rejestrów danych przestrzennych ARiMR jedynie przez takie instytucje jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty z sektora naukowo-badawczego czy organy Komisji Europejskiej. O dostęp do portalu będzie można ubiegać się od 12 czerwca 2021.

Głównym zadaniem serwisu jest udostępnianie podkładów mapowych oraz danych referencyjnych z bazy LPIS, z ewidencji: producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności. Zasoby systemu mogą być wykorzystywane na potrzeby naukowe, badawcze, statystyczne lub środowiskowe na wniosek podmiotów realizujących ustawowe zadania dotyczące tych celów, m.in. KOWR-u, GUS-u, a także instytucji i organów Unii Europejskiej.

Chcący skorzystać z geoportalu muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia. Niezbędne jest dostarczenie ARiMR poprawnie wypełnionego „Wniosku użytkownika zewnętrznego o nadanie lub zmianę uprawnienia dostępu do aplikacji” oraz podpisanego regulaminu korzystania z konta.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając go na adres e-mail: geoportal_hd@arimr.gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji ePUAP. Dokument musi zostać podpisany elektronicznie przez wnioskodawcę. W przypadku podpisu tradycyjnego wystarczy skan wniosku. W planach jest rozbudowa narzędzia pod względem funkcjonalności oraz przez poszerzenie zasobów o inne dane z baz Agencji.

Geoportal ARiMR strona główna – otwórz

Dokumenty:

instrukcja – otwórz
regulamin – otwórz
wniosek   – otwórz

Dane do kontaktu w przedmiotowej sprawie 

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa