„Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska” – zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy właścicieli zagród edukacyjnych do udziału w konkursie na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Konkurs organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Celem konkursu jest prezentacja dolnośląskich zagród edukacyjnych, jako dobrych praktyk w zakresie usług turystycznych na terenie Dolnego Śląska. To także propagowanie idei edukacji w gospodarstwie rolnym i pokazanie wsi, jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz prezentacja jej dziedzictwa kulturowego. Ważne jest również wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości.

 

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zagród zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, którą koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca br., w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8. Można te też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Wojewódzka komisja konkursowa w lipcu lub sierpniu oceni zagrody zgłoszone do konkursu, na podstawie przesłanych kart i materiałów. Komisja wybierze trzech laureatów.

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 1 800,00 zł – 2 000,00 zł

II miejsce – 1 300,00 zł – 1 500,00 zł

III miejsce – 800,00 zł – 1 000,00 zł

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 września, podczas konferencji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu.

 

Więcej informacji, w tym regulamin Konkursu i karta zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.