Jak ograniczyć zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego? Przeczytaj raport!

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) opracowanym na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród doradców rolnych i rolników uczestniczących w projekcie „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód„.

 

Raport zawiera opis przeprowadzonych działań edukacyjnych, waloryzuje ich efektywność, ale również wskazuje na stan wiedzy i świadomość rolników, stopień skomplikowania i przestrzegania Programu azotanowego oraz kształtujące się w jego zakresie potrzeby.

Pobierz raport

 

Jednocześnie zachęcamy do objerzenia materiału wideo z konferencji podsumowującej projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem metodą poprawy jakości wód”, która odbyła się w dniu 19 maja br. w formie online.

Obejrzyj nagranie