Demonstracje polowe dawnych odmian pszenicy i jęczmienia w ramach projektu Agrobank 

W dniu 1 czerwca br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, odbył się pokaz polowy dawnych odmian pszenicy i jęczmienia. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w tym Krajowy Zespół Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały innowacyjne metody uprawy roślin zbożowych, w tym również dawnych odmian.

Pole demonstracyjne zostało założone w ramach projektu „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” – AGROBANK, Programu: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – Gospostrateg I.

 

Głównym celem projektu „AGROBANK” jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej.

 

Więcej informacji o projekcie, w tym zadania i działania w projekcie udostępnione są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie