7 lat działań EIP-AGRI w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i leśnictwie! Pobierz raport!

Od 2013 r. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynuje wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim. Ideą działań EIP-AGRI jest przekształcanie europejskiego rolnictwa i leśnictwa w bardziej zrównoważone, odporne i wydajne oraz dostosowane do przyszłych wyzwań, w tym w szczególności zmian klimatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się raportem, w którym przedstawiono jak EIP-AGRI przekształciła się w dobrze prosperującą sieć. W raporcie zaprezentowano również jak zaangażowanie i motywacja rolników, leśników, naukowców, doradców, brokerów innowacji, urzędników służby cywilnej i wielu innych osób z państw członkowskich UE,  w zakresie wdrażania innowacji, wpłynęła na rozwój gospodarstw rolnych, lokalnych rynków i całego europejskiego rolnictwa.

Należy zaznaczyć, że Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. opiera się na osiągnięciach EIP-AGRI i jej podsieci, co czyni ją liderem w zapewnieniu dobrze funkcjonujących systemów wiedzy i innowacji rolniczych we wszystkich państwach członkowskich UE. Relacyjne jest to powiązane z usługami doradczymi, poszerzającą się siecią i większym zakresem upowszechnianie rozwiązań cyfrowych. Ten raport pokazuje, że wysiłek wszystkich zaangażowanych się opłacił, EIP-AGRI odważyło się wprowadzać innowacje i to się udało! Jak podaje Komisarz Janusz Wojciechowski nadszedł czas, aby zintensyfikować wysiłki i zrobić więcej, korzystając z przydatnych narzędzi które już wypróbowaliśmy i przetestowaliśmy.

Pobierz raport.