Jak stworzyć i prowadzić ogród edukacyjny? Weź udział w szkoleniu!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników Izb rolniczych,  osoby odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich, a także do mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem kursu jest prezentacja możliwości rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w kierunku usług edukacyjnych. Ogród taki może towarzyszyć działalności agroturystycznej, rolniczej lub gastronomicznej lub być ogrodem prywatnym – samodzielną atrakcją turystyczną.

Wśród prezentowanych zagadnień między innymi:

  • Ogrody z działalnością edukacyjną stacjonarną
  • Prowadzenie ogrodu edukacyjnego z działalnością on-line
  • Narzędzia internetowe w sprzedaży usług edukacyjnych na bazie ogrodu
  • Permakultura – popularny kierunek rozwoju ogrodów edukacyjnych
  • Wykaz roślin polecanych do ogrodu edukacyjnego

W kolejnych modułach kursu przedstawiono najważniejsze zalecenia oraz pomocne strategie dotyczące stworzenia i prowadzenia ogrodu edukacyjnego. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród edukacyjny oraz publikację do pobrania w formacie PDF.

 

Szkolenie dla doradców rolniczych:

Termin szkolenia: od 26 maja do 2 lipca 2021 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 14.05.2021 r. do 24.05.2021 r.

 

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich:

Termin szkolenia: od 28 maja do 2 lipca 2021 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 17.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza – instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego” zaplanowane są również kolejne szkolenia e-learningowe na które serdecznie zapraszamy w terminach:

* już w trakcie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku: Ogród terapeutyczny – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

* już w trakcie od 14 maja do 28 czerwca 2021 roku: Ogród pokazowy – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich 

 

Więcej informacji o szkoleniu oraz dane osób do kontaktu