Jesteś rolnikiem innowatorem? Weź udział w konkursie i zaprezentuj swoją innowację! Wygraj nawet 6 000 zł!

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w  gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet 6 000 zł! Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 czerwca 2021 r.!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie „Moja własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy. Ostatni rok, czas pandemii i kryzysu gospodarczego, był okresem ciężkim dla społeczności, jednak kreatywność i aktywne postawy polskich rolników pozwalały na wprowadzanie ciekawych, a przede wszystkim praktycznych rozwiązań bez konieczności angażowania dużych zasobów, w tym także finansowych.

 

Usprawnienia techniczne, technologiczne, w żywieniu zwierząt czy zarządzaniu środkami produkcji, a może działania marketingowe lub dostawy produktów bezpośrednio do konsumentów? Podzielcie się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami z innymi rolnikami, a przy okazji wygrajcie nagrody pieniężne!

 

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie zmodyfikowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie :

  • Maszyny i urządzenia.
  • OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym.
  • Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych.

 

Jak zgłosić swoją innowację do konkursu?

Krok 1 :

Wypełnij Kartę Zgłoszenia oraz przygotuj fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujące Twoje wdrożone innowacyjne rozwiązanie

 

Krok 2:

Do uzupełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia dołącz elektroniczny nośnik danych (płyta CD lub DVD lub przenośna pamięć USB) z plikami fotografii i/lub filmu oraz edytowalną wersję Karty Zgłoszenia.

W przypadku przesyłania Karty Zgłoszenia z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe jest przesłanie linku umożliwiającego pobranie plików, stanowiących załączniki do Karty Zgłoszenia.

 

Krok 3:

Komplet dokumentów należy przekazać pisemnie, osobiście lub elektronicznie:

  • pisemnie – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym na nośniku danych, należy przesłać na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • osobiście – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami nośniku danych należy złożyć w:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Pokój nr 560 (Sekretariat CDR O/Warszawa)

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełnioną elektronicznie i podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami, należy przesłać na adres mailowy:

warszawa@cdr.gov.pl

z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na „Konkurs Moje własne innowacje”.

 

Nagrody

W ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

  • miejsce I – 6.000,00 zł,
  • miejsce II – 5.000,00 zł,
  • miejsce III – 4.000,00 zł,
  • wyróżnienie – 1.000,00 zł.

 

Do kiedy?

Zgłoszenia należy przekazać w terminie  od 17 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu uwzględnione zostały w Regulaminie Konkursu „Moje własne innowacje”.

 

Osoba do kontaktu: 

Daria Mularczyk-Mędza, nr tel.: 797 489 155, e-mail: d.mularczyk@cdr.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu _Moje własne innowacje

Karta zgłoszenia – wersja edytowalna

Plakat