Majowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z majowym newsletterem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W aktualnym numerze biuletynu można znaleźć między innymi następujące informacje:

Wartość dodana dla rolnictwa i przyrody – doświadczenia Grupy Operacyjnej z Niemiec w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, które mogą przynieść większą wartość dodaną i potencjał rozwojowy dla regionu.

Precyzyjne podejście do przewidywania wzrostu bulw ziemniaków -szkocka Grupa Operacyjna wykorzystująca technologię precyzyjną do optymalizacji wartości upraw sadzeniaków ziemniaka. „Tuberzone to model upraw, który działa w chmurze. Wykorzystuje zdjęcia satelitarne i drony, globalne rekordy pogody w skali pola na całym świecie, aby przewidzieć wydajność„. Technologia ta pomaga rolnikom w podejmowaniu decyzji, kiedy zatrzymać wzrost bulw, aby zmaksymalizować wydajność, jakość i wartość ziemniaków z sadzeniaków Gemson.

Zdrowie gleb: korzystny wpływ zdrowych gleb na produkcję żywności, dobro człowieka, środowisko naturalne i klimat  – nowy pakiet wyników badań EU – CORDIS przedstawia projekty z zakresu badań gleby, które niedawno zakończyły się lub wkrótce się zakończą, a także prezentuje dwa nowe projekty, które mogą wnieść cenny wkład w nadchodzących latach.

Obserwatorium Gleby UE (EUSO) – nowa platforma, która ma na celu wspieranie kształtowania polityki poprzez dostarczanie wiedzy o glebie i przepływów danych niezbędnych do ochrony gleby, wspieranie badań i innowacji UE na glebach oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat wartości gleb.

Obywatele kształtują przyszłość UE – Od 19 kwietnia br., za pośrednictwem nowej wielojęzycznej platformy cyfrowej, obywatele z całej Europy mają możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za ważny dla przyszłości UE.

Konkurs dla europejskich startupów – HRIVE Europe Challenge to konkurs mający na celu uznanie i promocję kluczowych startupów w sektorze rolno-spożywczym. Startupy mogą zaproponować rozwiązania problemów europejskiego przemysłu rolno-spożywczego – wyzwanie jest ściśle powiązane z Europejskim Zielonym Ładem. Zwycięzcy przedstawią swoje rozwiązania przed publicznością złożoną z liderów rolniczych, inwestorów i przedsiębiorców.

Inicjatywa CrowdFarming –  strona internetowa, na której można kupować produkty bezpośrednio od europejskich rolników. Projekt ten ma na celu zapewnienie rolnikom większych dochodów, zmniejszenie wpływu na środowisko i wyeliminowanie odpadów w łańcuchu dostaw.

Europejskie Dni Badań Naukowych i Innowacji – to coroczne wydarzenie Komisji Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które skupia decydentów politycznych, naukowców, przedsiębiorców i opinię publiczną w celu debaty i kształtowania przyszłości badań naukowych i innowacji w Europie i poza nią. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 23 i 24 czerwca 2021 roku. W tym roku rozpoczyna się program „Horyzont Europa”, unijny program badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027.

 

Od 2013 roku sieć EIP-AGRI promuje innowacje, aby uczynić unijne rolnictwo i leśnictwo bardziej zrównoważonym, produktywnym i dostosowanym do przyszłości. W raporcie „EIP-AGRI: 7 lat innowacji w rolnictwie i leśnictwie” omówiono w jaki sposób EIP-AGRI rozwinęła się w dobrze prosperującą sieć.

 

W biuletynie udostępnione zostały również do pobrania:

  1. Materiały z seminarium EIP-AGRI „Zdrowe gleby dla Europy zrównoważone zarządzanie poprzez wiedzę i praktykę” – Ponad 140 uczestników wzięło udział w internetowym seminarium EIP-AGRI w dniach 13–14 kwietnia 2021 r. To interaktywne wydarzenie poświęcone było wymianie praktycznych rozwiązań związanych z problemami zdrowotnymi gleby i omówieniu kwestii dotyczących tego, co należy zrobić, aby gospodarstwa rolne je wdrożyły.
  2. Raport z warsztatów EIP-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie„, które odbyło się w dniach 24–25 marca 2021 r.
  3. Raport w sprawie IPM i nowej WPR – nowe sprawozdanie opublikowane przez Pesticide Action Network (PAN) mające na celu przedstawienie decydentom politycznym, urzędnikom służby cywilnej i społeczności rolniczej w całej Europie, w jaki sposób systemy rolne mogą zmniejszyć zależność od syntetycznych pestycydów za pomocą środków niechemicznych poprzez całościowe zintegrowane zarządzanie szkodnikami. Cytując: „Nie tylko mamy już wiedzę, aby to osiągnąć, ale reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR) jest szansą, którą należy wykorzystać, aby cele Europejskiego Zielonego Ładu stały się rzeczywistością„.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie przy pomocy Google Translate

 

Źródło: EIP-AGRI