Konsorcjum projektu FAIRshare ogłasza nabór dla doradców!

Projekt FAIRshare jest realizowany w ramach programu Horyzont2020. Jego głównym celem jest wspieranie wykorzystania narzędzi cyfrowych wśród doradców rolnych w całej Unii Europejskiej, w celu wspomagania rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Konsorcjum projektowe ma obecnie otwarty nabór na dofinansowanie dla doradców rolniczych wspierających gospodarstwa w zrównoważonej transformacji, które może być przeznaczone na  praktyczne zaangażowanie i wdrożenie narzędzi cyfrowych poprzez opracowanie szeregu Przypadków Użytkownika (UC – User Cases)

UC są definiowane jako wyzwanie, przed którym stoi grupa doradców, którzy planują wdrożyć lub dostosować istniejące, cyfrowe narzędzie lub usługę wykorzystywane w pracy doradczej, które pomoże pokonać to wyzwanie. UC powinny być kierowane przez grupę doradców rolniczych i stosować podejście wieloosobowe lub żywe laboratorium (living lab), aby wdrożyć UC, np. integrować doradców rolniczych, rolników itp. w celu praktycznego wdrożenia ich UC.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczy wyłącznie wnioskodawców z Europy północno-Wschodniej. Pod uwagę będą brane tylko wnioski z Litwy, Łotwy, Finlandii, Danii, Polski, Estonii i Norwegii.

FAIRshare ma na celu sfinansowanie maksymalnie do 7 UC z całej północno-wschodniej Europy a wartość dofinansowania dla każdego UC to 90 000 euro. Termin złożenia wniosków mija we wtorek 8 czerwca br. o godzinie 14.00. UC otrzymają nie tylko finansowanie, ale także wsparcie strategiczne z projektu FAIRshare, aby pomóc im we wdrożeniu UC.

 

Więcej informacji

Wnioski można składać poprzez portal – otwórz