Jak prowadzić ogród pokazowy? Weź udział szkoleniu!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego.

 

Szkolenie dla doradców rolniczych

 E-learning dla doradców realizowany jest w terminie od 12 maja do 25 czerwca 2021 roku.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników Izb rolniczych. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich.

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej, ponieważ współcześnie ogrody budzą duże zainteresowanie wśród turystów, zarówno, z uwagi na ich walory przyrodnicze, jak i kulturowe. W omawianych tematach między innymi: ogrody pokazowe w XIX w. w Wielkiej Brytanii, znaczenie prozdrowotne ogrodów, ogrody pokazowe częścią turystyki kulturowej oraz zarządzanie tego typu ogrodem. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród pokazowy.

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 4.05.2021 r. do 10.05.2021 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

E-learning dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany jest w terminie od 14 maja do 28 czerwca 2021 roku.

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej, ponieważ współcześnie ogrody budzą duże zainteresowanie wśród turystów, zarówno, z uwagi na ich walory przyrodnicze, jak i kulturowe. W omawianych tematach między innymi: ogrody pokazowe w XIX w. w Wielkiej Brytanii, znaczenie prozdrowotne ogrodów, ogrody pokazowe częścią turystyki kulturowej oraz zarządzanie tego typu ogrodem. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród pokazowy.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 6.05.2021 r. do 20.05.2021 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza – instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego” zaplanowane są również kolejne szkolenia e-learningowe na które serdecznie zapraszamy w terminach:

* już w trakcie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku: Ogród terapeutyczny – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

* 28.05 – 02.07.2021 r Ogród edukacyjny – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia

Harmonogram 

 

ue sir ksow prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.