SIEĆ SIR na YouTube!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia nowoutworzonego kanału Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Sieć SIR) na YouTube.  Na kanale znajdą Państwo filmy w m.in. następującej tematyce:
  • innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, zrealizowane w ramach naszych działań;
  • praktyki rolnicze w zakresie innowacji możliwe do wdrożenia w innych gospodarstwach;
  • wiedza i doświadczenia naukowców, doradców, rolników, przetwórców, Grup Operacyjnych EPI;
  • cyfryzacja rolnictwa;
  • krótkie łańcuchy dostaw;
  • Lokalne Partnerstwa ds. Wody, przeciwdziałanie skutkom suszy.
Sieć SIR wyszukasz na YouTube poprzez:
ZAPRASZAMY!