Przyszłość Europy jest w Twoich rękach!

Zapraszamy do udziału w Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

 

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia br. pod adresem https://futureu.europa.eu/. Będzie ona dostarczać informacji o pracach prowadzonych w ramach konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

  • zmiany klimatu i środowisko;
  • zdrowie;
  • zatrudnienie i gospodarka;
  • transformacja cyfrowa;
  • wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
  • migracje;
  • edukacja, kultura, młodzież i sport;
  • międzynarodowa rola UE;
  • demokracja europejska;
  • inne.

 

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez współprzewodniczących konferencji wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe, think-tanki, jednostki edukacyjne, instytucje naukowe, samorządy zawodowe, stowarzyszenia branżowe, instytucje nadzorowane, media, ośrodki naukowe  do wzięcia aktywnego udziału w Konferencji oraz odwiedzenia platformy cyfrowej.