Ogród terapeutyczny – szkolenie dla doradców i mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego.

 

SZKOLENIE DLA DORADCÓW

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników Izb rolniczych. Do udziału w szkoleniu zaproszone

są w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich.

E-learning realizowany jest w terminie od 5 maja do 18 czerwca 2021 roku.

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu terapeutycznego. Wśród omawianych zagadnień wyróżnić można między innymi podstawy hortiterapii, zarządzanie ogrodem terapeutycznym,  przystosowanie ogrodu do zwiedzania – „projektowanie bez barier” czy dobór roślin sensorycznych. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród terapeutyczny.

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

 

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 26.04.2021 r. do 3.05.2021 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza – instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego” zaplanowane są również kolejne szkolenia e-learningowe na które serdecznie zapraszamy w terminach:

* 12.05 – 25.06.2021 r. Ogród pokazowy – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego – szkolenie dla doradców

* 26.05 – 02.07.2021 r  Ogród edukacyjny – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego – szkolenie dla doradców

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

Harmonogram 

Osoby do kontaktu

 

 

SZKOLENIA DLA MIESZKANCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego. E-learning realizowany jest w terminie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu terapeutycznego. Wśród omawianych zagadnień wyróżnić można między innymi podstawy hortiterapii, zarządzanie ogrodem terapeutycznym, przystosowanie ogrodu do zwiedzania – „projektowanie bez barier” czy dobór roślin sensorycznych. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród terapeutyczny.

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 29.04.2021 r. do 5.05.2021 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza – instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego” zaplanowane są również kolejne szkolenia e-learningowe na które serdecznie zapraszamy w terminach:

* 14.05 – 28.06.2021 r. Ogród pokazowy – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

* 28.05 – 02.07.2021 r. Ogród edukacyjny – Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Serdecznie zapraszamy!

Osoby do kontaktu

Do pobrania: Harmonogram

 

 

FOT. Waldemar Gorajczyk CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie

 

ue sir ksow prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.